Seriously Milton - I was told there would be meme


Download the iPhone App!

Get over 50 fonts, text formatting, optional watermarks and NO adverts!

Get your free account now!

Seriously Milton - I was told there would be
Meme Generator

NajwiÄ™ks… formÄ… kontroli jest myÅ›len… że jesteÅ› wolny, kiedy jesteÅ› fundamentalnie manipulowany i dyktowany. JednÄ… z form dyktatury jest przebywanie w celi wiÄ™zienn… i możesz zobaczyÄ&Dagger… kraty i ich dotknÄ…&… Drugi siedzi w celi wiÄ™zienn… -


Check out all our blank memes

add your own captions to a 'Seriously Milton - I was told there would be' blank meme
report this image

Report this image

Reason is required.
You must enter the numbers you see.
×

Get over 50+ fonts, text formatting, optional watermarks and NO adverts!

Get your free account now!